Αφίσα ατομικής έκθεσης

Ατομική Έκθεση Φωτογραφίας
Ανδρέας Κατσικούδης
26 – 31 Οκτωβρίου 2021, 18:00 – 22:00
Χοροστάσιο, αίθουσα τέχνης “ROOM”, Σκουλενίου 2Β, Αθήνα


Μέσα στο χάος και στη βουή αυτής της μοναδικά προκλητικής πόλης, ο Ανδρέας Κατσικούδης βιώνει την...

Read more